Kdo jsme

Upozorňujeme

PRVNÍ MÁJ - VÝUKOVÝ PROGRAM

Ve čtvrtek 20.5.2021 nás opět navštíví Petra se svým výukovým kolem roku. Tentokrát na téma první máj. Výukový program pro Sluníčka začíná v 9.00 hodin a pro Berušky v 10.00 hodin. Cena 50,- Kč/ dítě. Vybíráme ve velké třídě - Sluníčka
Kde: MŠ

UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče, abychom předcházeli nařčením, že do školky chodí nemocné děti a my je přijímáme, chtěli bychom znovu na Vás rodiče apelovat: PŘIVÁDĚJTE DĚTI DO ŠKOLKY OPRAVDU ZDRAVÉ .Personál MŠ při příchodu dětí do třídy nepozná, zda jsou u dítěte příznaky nemoci. Pokud však během dne u dítěte zjistíme teplotu, nevolnost atd., ihned voláme rodičům, aby si své dítě vyzvedli. Chceme také upozornit, že děti se mohou nakazit i při jiných mimoškolních aktivitách. Vliv na onemocnění může mít i počasí, nevhodné oblečení při pobytu venku. Tímto bychom chtěli předejít zbytečným problémům, které v MŠ vznikají. DĚKUJEME
Kde: MŠ

Zápis do MŠ na školní rok 2021/2022

Zápis nových dětí do naší MŠ proběhne během měsíce května. Jelikož je stále situace kvůli covidovým opatřením nejasná, prosíme rodiče, aby si vytiskli tiskopis "Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání", který je ke stažení v sekci "Dokumenty ke stažení" v dolní části této stránky. Vyplněnou přihlášku můžete zaslat buď mailem (mshornirokytnice@seznam.cz) nebo ji můžete po předešlé dohodě (tel. 736 481 587) přinést osobně do MŠ. Těšíme se na nové žáčky
Kde: MŠ

POKYNY K 3.5.2021

V návaznosti na nová opatření vydaná MZ budou od 3.5.2021 v MŠ platit tato pravidla - v MŠ je povolena přítomnost všech dětí, bez testování a ochrany úst, testovat se budou pouze zaměstnanci jednou týdně - rodiče se budou pohybovat v prostorách MŠ v respirátoru na nezbytně nutnou dobu a budou dodržovat hygienická opatření (desinfekce rukou u vchodu), do tříd není vstup povolen - děti budou ze šatny do třídy chodit přes umývárnu, kde si důkladně omyjí ruce mýdlem Děkujeme za pochopení a dodržování pravidel.
Kde: MŠ

PŘIJÍMÁME CIZÍ STRÁVNÍKY

Jídelna MŠ Horní Rokytnice nad Jizerou přijímá nové cizí strávníky (oběd do jídlonosičů). Cena oběda je 65,- Kč. Přihlášky přijímá vedoucí školní jídelny na tel. č. 732 254 139
Kde: MŠ

Hrou se učíme nejvíce
v naší žluté školičce
Povídáme pohádku
od pondělí do pátku
Veselo tu stále máme
společně si užíváme
před docházkou povinnou
s naší školkou rodinnou.

 

Mateřská škola v Horní Rokytnici nad Jizerou je horská mateřská škola  s kapacitou 75 dětí, která se nachází v klidném a příjemném prostředí. Sama škola má velkou zahradu , která poskytuje dětem všestranné vyžití. Pokračování ....

 

Zdroj fotografií: SURA s.r.o.Tiskárna, grafické a webdesign studio