Kdo jsme

Upozorňujeme

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme rodiče, že v den testování je čas příchodu do MŠ od 6.30 do 8.00 hodin ! Děkujeme, že přijdete včas
Kde: MŠ

1.fáze rozvolnění dle opatření MZ

Od pondělí 12.4.2021 se dle mimořádných opatření MZ v 1.fázi rozvolnění povoluje v mateřské škole přítomnost dětí, které mají povinnou předškolní docházku v maximálním počtu 15 dětí ve třídě a dětem rodičů pracujících v IZS (viz. Více). Přítomnost dětí v MŠ je dále dle opatření podmíněna povinným testováním, které bude probíhat dvakrát týdně a to v pondělí a ve čtvrtek. Testování bude provádět odborně proškolený pracovník. Testy jsou antigenní, výsledek za 15 minut. Nepodstoupí-li dítě testování, nebude mu povolen vstup do mateřské školy. Nastoupí-li dítě např. až v úterý, bude testováno v úterý a ve čtvrtek . Abychom měli předběžnou představu o počtu dětí v MŠ, PŘIHLAŠTE děti přes SMS nebo e-mail v pátek 9.4.2021. Děkujeme za Vaši spolupráci. Spolu to zvládneme
Kde: MŠ

POKYNY K 12.4.2021

V návaznosti na nová opatření vydaná MZ budou od 12.4.2021 v MŠ platit tato pravidla - děti budou testování dvakrát týdně, tj. v pondělí a ve čtvrtek - rodiče se budou pohybovat v prostorách MŠ v respirátoru na nezbytně nutnou dobu a budou dodržovat hygienická opatření (desinfekce rukou u vchodu), do tříd není vstup povolen - děti budou ze šatny do třídy chodit přes umývárnu, kde si důkladně omyjí ruce mýdlem Děkujeme za pochopení a dodržování pravidel.
Kde: MŠ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Odhlašování dětí je možné učinit pouze do 8 .00 hodin. Zprávu o nepřítomnosti Vašeho dítěte můžete podat buď písemně na e-mail školky: mshornirokytnice@seznam.cz nebo telefonicky na mobil školky: 736 481 587. Nebude-li dítě včas odhlášeno, počítá se za přihlášené, tudíž daný den zaplatí. Děkujeme
Kde: MŠ

Hrou se učíme nejvíce
v naší žluté školičce
Povídáme pohádku
od pondělí do pátku
Veselo tu stále máme
společně si užíváme
před docházkou povinnou
s naší školkou rodinnou.

 

Mateřská škola v Horní Rokytnici nad Jizerou je horská mateřská škola  s kapacitou 75 dětí, která se nachází v klidném a příjemném prostředí. Sama škola má velkou zahradu , která poskytuje dětem všestranné vyžití. Pokračování ....

 

Zdroj fotografií: SURA s.r.o.Tiskárna, grafické a webdesign studio