Kdo jsme

Upozorňujeme

Lyžařský výcvik 2022

Lyžařský kurz proběhne 17. - 21.1.2022 ve skiareálu Modrá Hvězda. Lyžařský výcvik umožníme všem zájemcům. Z MŠ budeme odjíždět v cca 9,15 hodin a zpět se budeme vracet kolem 11.30 hodin. Děti musí být vybaveny lyžařským oblečením, lyžemi z bezpečnostním vázáním a helmou. Prosíme rodiče o pomoc a to buď: s oblékáním, dopravou, výukou na kopci a přípravou svačiny (buchta). Jestliže se rozhodnete nám pomoci, nahlaste nám s čím, abychom zvládli lyžařský kurz dobře zorganizovat. Nepracující rodiče žádáme, aby si děti přiváželi přímo na kopec a odváželi z kopce domů. V MŠ budou odhlášeny. Menší počet přítomných dětí v MŠ nám velice pomůže lyžařský výcvik uskutečnit. Předem děkujeme za Vaši pomoc
Kde: Skiareál Modrá Hvězda

ZDRAVÉ DĚTI V MŠ

Vážení rodiče, abychom předcházeli nařčením, že do školky chodí nemocné děti a my je přijímáme, chtěli bychom znovu na Vás rodiče apelovat: PŘIVÁDĚJTE DĚTI DO ŠKOLKY OPRAVDU ZDRAVÉ .Personál MŠ při příchodu dětí do třídy nepozná, zda jsou u dítěte příznaky nemoci. Pokud však během dne u dítěte zjistíme teplotu, nevolnost atd., ihned voláme rodičům, aby si své dítě vyzvedli. Chceme také upozornit, že děti se mohou nakazit i při jiných mimoškolních aktivitách. Vliv na onemocnění může mít i počasí, nevhodné oblečení při pobytu venku. Tímto bychom chtěli předejít zbytečným problémům, které v MŠ vznikají. DĚKUJEME
Kde: MŠ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Přihlašování a odhlašování dětí je možné učinit pouze do 8 .00 hodin. Zprávu o nepřítomnosti Vašeho dítěte můžete podat buď písemně na e-mail školky: mshornirokytnice@seznam.cz nebo telefonicky na mobil školky: 736 481 587. Nebude-li dítě včas odhlášeno, počítá se za přihlášené, tudíž daný den zaplatí. Děkujeme
Kde: MŠ

UPOZORNĚNÍ

Prosíme všechny rodiče o dodržování hygienických pravidel ohledně aktuální situace Covid-19. Dle vládních nařízení je každý povinen mít ve vnitřních prostorách ochranu úst. Upozorňujeme, že vstup do MŠ bez roušky není povolen! Zároveň prosíme, nevstupujte zbytečně do třídy. Předem děkujeme za Vaši ohleduplnost ke všem dětem v mateřské škole ................
Kde: MŠ

POKYNY K 22.11.2021

V návaznosti na nová opatření vydaná MZ budou od 22.11.2021 v MŠ platit tato pravidla - v MŠ je povolena přítomnost všech zaměstnanců a dětí bez testování a ochrany úst - rodiče se budou pohybovat v prostorách MŠ v respirátoru na nezbytně nutnou dobu a budou dodržovat hygienická opatření (desinfekce rukou u vchodu), do tříd není vstup povolen, rodičům bez roušky je vstup do MŠ zakázán - děti budou ze šatny do třídy chodit přes umývárnu, kde si důkladně omyjí ruce mýdlem Děkujeme za pochopení a dodržování pravidel.
Kde: MŠ

PŘIJÍMÁME CIZÍ STRÁVNÍKY

Jídelna MŠ Horní Rokytnice nad Jizerou přijímá nové cizí strávníky (oběd do jídlonosičů). Cena oběda je 65,- Kč. Přihlášky přijímá vedoucí školní jídelny na tel. č. 732 254 139
Kde: MŠ

NAVÝŠENÍ STRAVNÉHO

Podle vyhlášky č.107/2005 došlo od 1.9.2021 k navýšení finančních limitů na nákup potravin. Z tohoto důvodu jsme nuceni změnit ceny stravného následovně: - děti 6 leté celodenní stravné 37,- Kč (dopol.svačina 10,- Kč, oběd 17,- Kč, odpol. sv. 10,- Kč) - děti 6 ti leté polodenní stravné 27,- Kč (dopol.svačina 10,- Kč, oběd 17,- Kč) - děti 7 leté celodenní stravné 40,- Kč (dopol.svačina 10,- Kč, oběd 20,- Kč, odpol. sv. 10,- Kč) - děti 6 ti leté polodenní stravné 30,- Kč (dopol.svačina 10,- Kč, oběd 20,- Kč) . Cena školného zůstává beze změny, tj. 300,- Kč/měsíc. Od školného jsou osvobozeni děti v předškolním věku a děti s odkladem. Z důvodu navýšení stravného doporučujeme rodičům, aby si od října 2021 navýšili zálohy na platby stravného o 150,- Kč (sourozenci o 300,- Kč). Předem děkujeme za pochopení a včasnou úhradu stravného
Kde: MŠ

Hrou se učíme nejvíce
v naší žluté školičce
Povídáme pohádku
od pondělí do pátku
Veselo tu stále máme
společně si užíváme
před docházkou povinnou
s naší školkou rodinnou.

 

Mateřská škola v Horní Rokytnici nad Jizerou je horská mateřská škola  s kapacitou 75 dětí, která se nachází v klidném a příjemném prostředí. Sama škola má velkou zahradu , která poskytuje dětem všestranné vyžití. Pokračování ....

 

Zdroj fotografií: SURA s.r.o.Tiskárna, grafické a webdesign studio