1.2.2019

Postavili jsme si velký dům z matrací a hráli si v něm na rodinu. Nanosili jsme si do něho jídlo a panenky. Stavěli jsme si ze stavebnic auta a vysílačky a hráli si na policii. U stolečků jsme hráli různé naučné hry zaměřené na počty a barvy. Začali jsme se učit novou básničku Zima. Hráli jsme pohybovou hru na "domečky" a zatančili si u magnetofonu. Byli jsme venku a řádili jsme ve sněhu.