1. - 5.11.2021

V tomto týdnu jsme si povídali o ptáčcích a rozdělili jsme si je na ty, kteří u nás zůstávají přes zimu a na ty, kteří odlétají do teplých krajin. Už je umíme i pojmenovat. Vyrobili jsme si sovu (obkreslování, stříhání, lepení, kreslení). Naučili jsme se písničku o vlaštovkách a na ptačí téma jsme hráli různé hry a vyplňovali pracovní listy zaměřené na grafomotoriku a smyslové vnímání. Stále nacvičujeme barvy, správné držení tužky a vyslovování. Většinu času si však hrajeme, hlavně stavíme ze stavebnic různá díla, hrajeme různé stolní hry, kreslíme si, stavíme si domečky a hrajeme si na "něco" a "někoho". Chodili jsme na procházky, sbírali listy ze stromů na výzdobu školky, a když zrovna pršelo, hráli jsme pohybové hry.