11. - 14.4.2022

Tento týden jsme si povídali o Velikonocích, koledě a velikonočních zvycích. V pondělí jsme si společně s rodiči ozdobili vajíčka. Sami jsme si pak ozdobili velikonoční perníčky, které jsme pekli minulý týden, potravinářskou barvou a snědli si je. Konečně jsme se sešli po nemocích a  všem se nám podařilo dokončit Klíč k jaru. Barevné klíče nám zdobí šatnu. Stále si opakujeme písničku Petrklíč a učíme se novou písničku na besídku. Nacvičujeme tanečky a hrajeme různé pohybové hry. Ve středu jsme sbírali odpadky v okolí školky v rámci akce Ukliďme Česko. Ve čtvrtek jsme byli spojeni se Sluníčky, jelikož jich bylo jen sedm. I ve školce se rozdávala koleda a my všichni jsme dostali velkého čokoládového zajíce.Hlavně jsme si hráli, stavěli různá díla ze stavebnic, kostek a dek. U stolečku jsme zdolávali různé mozaiky, skládali puzzle a hráli různé hry. Chodili jsme na procházky do lesa.