11.9.2018

Dnes jsme cvičili při hudbě. Každý jsme měli na zemi svůj barevný polštářek. Běhali jsme volně při hudbě, a když hudba přestala hrát, museli jsme si rychle najít svůj poštářek a sednout si na něj. Po svačině jsme si hráli - oblékali jsme panenky a vozili je v kočárkách, stavěli jsme si dům, vařili jsme jídlo a navlékali korále. Pak jsme si sedli ke stolečku a paní učitelka nám povídala o jablíčkách, říkali jsme si, co z nich maminky vaří. My jsme si zkusili udělat křížaly. Zkusili jsme si krájet jablíčka a ty jsme dali sušit (krájeli jsme je příborovým nožem). Ještě jsme si pohráli a pak jsme si ještě zopakovali básničku a zazpívali novou písničku. Byli jsme venku na procházce.