12.10.2018

Před svačinou jsme si hráli a stavěli. Dnes jsme postavili z matrací koupaliště. Po jídle jsme u stolečků pracovali - dělali jsme úkol. Paní učitelka nám rozdala papír se 4 obrázky, které jsme pojmenovali - pejsek, bouřka, auto, ptáček. Pak jsme si vybrali nějakou pastelku a paní učitelka nám pouštěla zvuky. Rozeznávali jsme o jaké zvuky jde, např. štěkot, a zakroužkovali jsme pejsk. Všem nám to šlo úžasně a všichni jsme dostali za splněný úkol razítko sluníčka. Pak jsme si ještě chvilku hráli a pospíchali jsme ven na sluníčko. Byli jsme na zahrádce.