13.12.2018

Před svačinou jsme si hráli, stavěli a malovali. Po svačině jsme si oblékli kostýmy a šli do velké třídy. Tam jsme velkým dětem - Sluníčkům předvedli naše besídkové vystoupení a oni nám dělaly diváky. Pak jsme si to otočili a my byli diváci a Sluníčka nám předvedla své vystoupení. Zahráli jsme si ještě pohybovou hru na Mrazíka a šli jsme ven na procházku Berlínem. Zakusili jsme první letošní koulovačku.