13. - 17.9.2021

Tento týden jsme si povídali a pracovali na téma "S kamarády jsme tu rádi". Předškoláci kreslili tuží a temperou svého kamaráda, menší Sluníčka nakreslila svůj portrét podle své fotografie. Prostřednictvím modelování jsme se učili počítat - modelovali jsme číslice podle počtu nakreslených kamarádů a prstů na ruce. Hráli jsme didaktické hry "To jsem já" - poznávali jsme kamarády podle hlasu, "Na koho myslím?" - podle daného popisu jsme hádali, o kterého kamaráda ze školky jde.  Zpívali jsme písničku "Když jsi kamarád" a naučili se básničku "Těšíme se do školky". Nejvíce jsme si však hráli s oblíbenými hračkami a kamarády z malé třídy, kteří se tento týden díky nachlazení scházeli jen v malém počtu. V pátek za námi do školky přijelo loutkové divadélko. Viděli jsme hned tři pohádky: O veliké řepě, Proč si s námi prasátko nemohlo hrát a O kůzlátkách. Při představení jsme se všichni náramně bavili, zazpívali jsme si společně s uvaděči slepičkou a kohoutkem. Když bylo hezky, byli jsme na zahradě a když pršelo, hráli jsme pohybové hry.