16.1.2019

Ráno jsme si hráli, modelovali z modelíny - vyvalovali jsme těsto a vykrajovali různé tvary. Pak jsme si s paní učitelkou povídali o zimě. Paní učitelka se nás ptala, co se v zimě dá dělat venku, na čem všem se dá jezdit a jaké počasí v zimě je. Došli jsme až k  větru a meluzíně. A tak jsme se začali učit novou písničku právě o Meluzíně. Po svačině jsme si hráli a pak jsme si zatančili u magnetofonu. Před obědeme jsme ještě hráli různé deskové hry, hráli jsme si v kuchyňce a stavěli jsme si domečky.