15. -19.11.2021

Tento týden byl kratší o jeden sváteční den. I tak jsme se stihli naučit mnoho nového - povídali jsme si o stromech a o tom jak vypadají listy jednotlivých stromů. Umíme rozpoznat a pojmenovat druhy stromů a jejich listy. Učili jsme se to pomocí obrázků, pracovních listů, didaktických her a přímo v praxi v přírodě. V pracovních listech jsme vyznačili obrázek, který do řady stromů a listů nepatřil (zrakové vnímání), spojovali jsme stejné prvky (předmatematické představy), podle instrukcí paní učitelky jsme vybarvovali plody stromů a keřů a cvičili jsme si nákres rovné čáry (grafomotorika). Hráli jsme hru "Co do lesa nepatří?", v které jsme vybírali obrázky, které k lesu patří a které ne. Rovněž proběhl turnaj v pexesu s tématickými obrázky lesa a plodů podzimu. Na vycházce jsme si ukázali a pojmenovávali stromy a podle druhu listu jsme hledali, ke kterému stromu list patří. Hráli jsme pohybové hry a zpívali. Ve čtvrtek jsme se fotili (vánoční motiv). Hlavně jsme si však hráli s oblíbenými hračkami, stavebnicemi, stavěli si domečky a bunkry, kreslili si, hráli různé stolní hry a skládali různé mozaiky.