16. - 20.5.2022

V tomto týdnu jsme se věnovali dopravě a dopravním prostředkům. Dopravní prostředky jsme si ukázali na obrázcích, učili jsme se je pojmenovat a říkali si, po čem jednotlivé dopravní prostředky jezdí (silnice, koleje, nebe). Na toto téma jsme hráli pohybové hry, přiřazovali jsme k sobě související obrázky a každý jsme si vybarvili svůj vlastní dopravní prostředek. Procvičili jsme si i ruku (grafomotoriku) a kreslili jsme autu cestu do lesa a hledali jsme stejné dopravní značky. Ten ještě budeme dále upravovat a vyrábět výkres. Celý týden jsme také nacvičovali na besídku. Nejvíce času jsme si však hráli, stavěli a využívali jsme krásného počasí a chodili ven na zahrádku.