17.1.2019

Ráno jsme si hráli a stavěli. Hráli jsme s plyšovými pejsky a oblékali jsme panenky. Jezdili jsme na velkých autech a házeli si míčem. Po svačině nám paní učitelka dala úkol. Rozdala nám pastelku a pracovní list, na kterém byly v řádku nakresleny různé obrázky. V prvním řádku například bylo samé ovoce a mezi ním byla zmrzlina. Děti poznali, že zmrzlina není ovoce, a že tam nepatří a tak ji dali do kroužku. Bylo to cvičení na zrakové a logické vnímání. Děti paní učitelku překvapili svými vědomostmi. Šlo jim to na výbornou, a tak dostali od paní učitelky za odměnu razítko berušky. Pak jsme si ještě chvíli hráli, zahráli si pohybovou hru na domečky a šli jsme ven, kde jsme jezdili na ježdíkách a stavěli bungr.