19. - 23.9.2022

Tento týden jsme měli téma Plody podzimu-Ovoce a zelenina. V ranním kroužku jsme se bavili o tom, kterou zeleninu a ovoce na podzim sklízíme. Naučili jsme se novou písničku na známou melodii Hlava, ramena, kolena, palce, ale místo částí těla jsme vyjmenovávali zeleninu a ovoce. Také jsme vyplňovali grafomotorické listy zaměřené na kresbu kruhu, zkusili si sluchový diktát na procvičení porozumění instrukcím nebo hráli pohybové hry na postřeh a spolupráci. Předškoláci si upevňovali znalosti v poznávání geometrických tvarů ,barev, a orientaci v prostoru. Během deštivých dnů jsme začali vyrábět podzimní výzdobu do oken.