2. - 6.9.2019

Nový školní rok jsme zahájeli trochu v neobvyklých a stížených podmínkách. Rekonstrukce koupelny a WC v malé třídě ještě bohužel nebyla dokončena. Berušky tedy setrvávali první týden ve 3.patře - ložnici v provizorních podmínkách. První týden byl pro malé Berušky ve znamení seznamování. Nový žáčci se především seznamovali s novým prostředím mateřské školky a s novými kamarády. Pro většinu z nich to bylo zatěžkávající období, jelikož museli zvládnout být ve školce bez přítomnosti maminky. Ke konci týdne si malé děti začaly na nové prostředí celkem dobře zvykat a velice dobře se zapojovali do společných her a činností.