20.3.2018

Po ranním hraní a cvičení jsme si zopakovali písničku o jaru a básničku o kuřátkách. Po svačině jsme vyplňovali pracovní listy - obkreslovali jsme obrys kuřátek a vymalovávali je. Ještě jsme si pohráli a stavěli puzzle. Byli jsme na vycházce u kapličky.