21.1.2019

Stavěli jsme autodráhu, mosty a věže. Volně jsme si malovali a hráli si s oblíbenými hračkami. Učili jsme si novou písničku a pak si ještě zazpívali s kytarou naše oblíbené písničky. Také jsme se trochu učili. Cvičili jsme grafomotoriku - na obrázku jsme hledali cestičku, tzv. bludiště. Dále jsme hledali rozdíly mezi dvěma stejnými obrázky. Ještě jsme si chvíli hráli a šli  jsme ven na sluníčko. Byli jsme na procházce, šli jsme horní cestou ke staré škole a dále ke kapiličce a od kapličky jsme po louce došli přímo ke školce.