27.5.2019

Před svačinou jsme si hráli a stavěli. Hned po svačině jsme se vydali na pěší výlet na Dvoračky. Cestou jsme plnili úkoly. První mezicíl byl u chaty Světlanka, kde na nás čekaly malé děti - Berušky. Tam jsme poobědvali (houska se šunkou a dobroty z vlastních zdrojů). Pak už jsme společně všichni pokračovali na Dvoračky (Romancí). Pod Dvoračkami jsme ještě posvačili jablíčko a vyšli jsme poslední kopec. Na Dvoračkách už jsme si hráli na pískovišti, houpali se na houpačkách a byli jsme se podívat na pejsky. Opekli jsme si buřty a nakonec jsme povečeřeli v restauraci špagety. Den byl u konce, jeli jsme domů. Velké, statečné děti zůstaly na Dvoračkách spát.

Fotogalerie ZDE