28.2. - 4.3.2022

Tento týden byl kratší o jeden den. V pátek jsme z technických důvodů ve školce nebyli. Páni topenáři nám instalovali sušáky na topení, a tak se ve školce nemohlo topit. Měli jsme téma Z pohádky do pohádky. Hned v pondělí jsme měli školu sportu, kde jsme se učili základům volejbalu. V dalších dnech v týdnu jsme si vyprávěli pohádku O Koblížkovi. Naučili jsme se ji samy vyprávět a tím si procvičovali vyslovování a časovou posloupnost. Diskutovali jsme společně o tom, jak by mohla pohádka skončit jinak a jaké poučení z této pohádky vyplývá. Díky této pohádce umíme písničku Já Koblížek, Koblížek a na toto téma jsme vyplňovali pracovní listy, kde jsme hledali rozdíly v obrázcích a procvičovali jsme si číselnou řadu první, poslední, druhý, třetí. Hráli jsme různé pohybové hry, např. Koblížek a vlk. Ve čtvrtek nás ve školce navštívilo loutkové divadlo, a my viděli tři pohádky: Budko, budko, kdo v tobě přebývá, O Budulínkovi a Medvěd a Máša. Celý týden jsme chodili ven na kopec pod Kapličkou ježdíkovat.