3. - 7.1.2022

Sešli jsme se opět po vánočních prázdninách a vyprávěli si, co jsme dostali od Ježíška za dárečky. V dalších dnech jsme si povídali o Třech králích. Krále Kašpara, Melichara a Baltazara jsme si namalovali tuší a pak je vybarvili. Na toto téma jsme vyplňovali pracovní listy zaměřené na grafomotoriku, počítání a smyslová vnímání. Hráli jsme novou pohybovou hru s říkankou, zpívali jsme o Třech králích. Především jsme si hráli, stavěli, kreslili, vařili, nakupovali v krámku. V úterý byli předškoláci na keramice. Chodili jsme na procházky, a když pršelo, hráli jsme pohybové hry.