3. - 7.2.2020

Začátkem týdne jsme vyráběli iglú. Ve skupinkách jsme skládali a slepovali na sebe kostky cukru. Výsledek máme vystavený v šatně. Zbytek týdne jsme se věnovali tématu Zimní sporty. S učitelkou jsme si povídali jaké sporty v zimně můžeme dělat, jaké známe a jaké máme nejraději. Ukázali jsme si je na obrázcích, řekli jsme si jaké náčiní ke kterému sportu potřebujeme. Začali jsme vyrábět brusli a sáně. Každý si vybral, co chce vyrábět. Obkreslili jsme si šablonu na čtvrtku a vystřihli. Pak jsme brusle postříkali barvou ve spreji. Příští týden sáně i brusle budeme dodělávat. Namáhali jsme si hlavičky a cvičili jsme počítání, co je před, za, nad, pod, cvičili jsme správné vyslovování. Vyplňovali jsme pracovní listy. Hráli jsme pohybové hry. Celý týden jsme si hráli - tématické hry na "něco", stavěli si z různých stavebnic auta, lodě, letadla, kreslili si, hráli jme stolní hry a skládali puzzle. Chodili jsme ven - jezdili jsme na lopatách na louce nad školkou.