4. - 8.4.2022

Tento týden jsme si povídali o domácích zvířátkách a jejich mláďátkách. Všechny jsme si je ukázali na obrázku , naučili se názvy zvířat a mláďat a na tabuli jsme je k sobě správně přiřazovali. Na toto téma jsme se naučili i básničku a zpívali jsme písničku Když jsem já sloužil .... Na téma domácích zvířat jsme vyplňovali i pracovní listy. Předškoláci vyplňovali sudoku - hledali slova začínající stejnými písmeny a menší Sluníčka si procvičkovala grafomotoriku a početní operace do deseti. Vyrobili jsme si ovečky - vystřihli jsme si je ze čtvrtky, vybarvili je a dokreslili jsme jim obličej, nakonec ji polepili vatou. Ovečky jsme si vystavili v šatně. V úterý byli předškoláci na keramice v Domě dětí a ve středu jsme pekli velikonoční perníčky. Chodili jsme na procházky ke Kapličce.