5.3.2019

Postavili jsme si z papírových cihel velké auto, stavěli jsme komín, hráli jsme si s panenkami a vozili je v kočárku. Klouzali jsme se na klouzačce a plavali v bazénku s míčky. Skládali jsme puzzle a hráli stolní hry. Cvičili jsme s paní učitelkou protahovací cviky. Opakovali jsme si písničky, které umíme. S paní učitelkou jsme  vyplňovali pracovní listy zaměřené na zrakové vnímání.  Hráli jsme pohybovou hru Na hlídače.