5.6.2019

Dnes jsme se sešli v hojném počtu. Postavili jsme si z maxi lega bazén, nanosili jsme si do něho míčky a jako jsme se v něm koupali. Vybarvovali jsme mašinku a malovali si volně dle libosti. Házeli jsme si s míčem, zkoušeli jsme hlavičku a bagr z volejbalu. Stavěli jsme si dráhu pro kuličky - paní učitelka nám pomáhala. Opakovali jsme si básničku tulipán, učili jsme se barvy. Byli jsme venku na zahrádce.