6.11.2018

Ráno jsme si hráli na rodinu. Postavili jsme si dům z matrací, dali do něho stůl a židle a udělali si hostinu. Někdo si maloval, stavěl lego atd. Zazpívali jsme si s kytarou a po svačině jsme šli do Domu dětí na keramiku. Byli jsme moc pracovití. Stihli jsme vyrobit hned tři figurky a to čerta, anděla, Mikuláše.