7. - 11.10.2019

Měli jsme perný týden. V pondělí jsme byli na 5.lekci plavání, v úterý jsme dopracovávali výkres čápa na komíně a učili se novou písničku o čápovi. Ve středu jsme se učili jak správně držet tužku a malovali jsme jablíčka - cviky na uvolnění zápěstí. Jen jsme  vypracovali pracovní listy, pospíchali jsme ke kapličce, abychom viděli vrtulník se záchranářema z blízka. Už víme, že když vrtulník startuje - odlétá a přistává, musíme být někde v bezpečí, v dostatečné vzdálenosti od vrtulníku a ne blízko stromů. Viděli jsme jak záchranář převezl raněného  - oba byli zavěšeni na laně. Měli jsme krásný zážitek. Ve čtvrtek jsme vyplňovali pracovní listy zaměřené na grafomotoriku  - kreslili jsme vlnky a špičky. Na toto téma jsme malovali houby (vlnky) a stromky (špičky). Začali jsme malovat podzimní výkres listy ve váze. Celý týden jsme si však hráli, stavěli, sestavovali mozaiky, puzzle, navlékali korále, hráli si na "něco", hráli jsme stolní a pohybové hry. Opakovali jsme si básničky a písničky, které jsme se už učili. Při hezkém počasí jsme byli na procházce.