7.11.2018

Začali jsme vyrábět podzimní strom. Dnes jsme si vymalovali čtvrtku podzimními barvami. Pak jsme si na výkres několikrát obkreslili ruce a vystřihli je. Hráli jsme si v kuchyňce, stavěli ze stavebnic. Hráli jsme naučnou hru Logico Picollo zaměřenou na zrakové vnímání. Vytleskávali jsme slabiky u slov, které nám paní učitelka předříkávala. Byli jsme venku v lesíku u Přírodního divadla.