7.-11.3.2022

Tento týden jsme pokračovali v tématu z pohádky do pohádky, tentokrát jsme si četli a vyprávěli pohádku O dvanácti měsíčkách. Pohádku jsme si rozebrali i díky demonstračním obrázkům - časová posloupnost, ukázali a pojmenovali jsme si jednotlivé postavy z pohádky, povídali jsme si o jejich dobrých a špatných vlastnostech. Podle obrázků jsme se naučili pohádku sami odvyprávět. Z pohádky jsme si vzali ponaučení, jak se k sobě máme navzájem chovat a pomáhat si. Učili jsme se pojmenovat jednotlivé měsíce roku a správně je zařadit do daného ročního období. Nejoblíbenější scénku z pohádky O dvanácti měsíčkách jsme si namalovali a vyvedené obrázky jsme si vystavili. Na téma pohádky jsme vypracovávali pracovní listy zaměřené na naše smyslová vnímání. Hráli jsme různé pohádkové pohybové hry, například s padákem. V pondělí jsme absolvovali další lekci sportu, tentokrát jsme se učili základům basketbalu. V úterý pak byly naši předškoláci na keramice v domě dětí a ve středu jsme se fotili. Celý týden jsme si hlavně hráli, stavěli a ježdíkovali na kopci pod kapličkou.