9.-13.5.2022

Tento týden jsme ještě pokračovali v tématu Maminka a moje rodina. V pondělí jsme dodělávali portréty maminek, které nám již visí v šatně. V úterý měli předškoláci keramiku, kde vyráběli motýlky a svá počáteční písmena. Během týdne jsme také vyplňovali několik pracovních listů, například zaměřené na předmatematické představy, grafomotorická cvičení nebo jednoduché diktáty zaměřené na prostorovou orientaci. V ranním kruhu jsme každé ráno procvičovali básničky a písničky na besídku. V pátek jsme jeli do Jilemnice na druhou lekci plavání. Každý den jsme si hráli s oblíbenými hračkami a stavebnicemi a také chodili na zahrádku.