Aktuality v roce 2021

POKYNY K 9.9.2020

V návaznosti na nová opatření vydaná MZ budou od 9.9.2020 v MŠ platit tato pravidla - dětem bude při příchodu do MŠ měřena tělesná teplota - rodiče se budou pohybovat v prostorách MŠ v roušce na nezbytně nutnou dobu a budou dodržovat hygienická opatření (desinfekce rukou u vchodu) - děti budou ze šatny do třídy chodit přes umývárnu, kde si důkladně omyjí ruce mýdlem Děkujeme za pochopení a dodržování pravidel.
Kde: MŠ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Odhlašování dětí je možné učinit pouze do 8 .00 hodin. Zprávu o nepřítomnosti Vašeho dítěte můžete podat buď písemně na e-mail školky: mshornirokytnice@seznam.cz nebo telefonicky na mobil školky: 736 481 587. Nebude-li dítě včas odhlášeno, počítá se za přihlášené, tudíž daný den zaplatí. Děkujeme
Kde: MŠ

INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

Vážení rodiče, pokud žádáte o odklad školní docházky nebo si nejste zcela jisti zralostí svého dítěte na školu, kontaktujte třídní učitelku Martinkovou. Předčasné či opožděné vřazení do školy může mít negativní vliv na další vývoj dítěte. Zvažte pečlivě všechna pro a proti a mějte na mysli, že konečné slovo máte pouze vy, rodiče. MŠ, pedagogicko-psychologická poradna a dětský lékař pouze doporučuj
Kde: MŠ

UPOZORNĚNÍ

Jelikož se na sociálních sítích a v místních kuloárech šíří nepravdivé informace, prosíme všechny, aby nespekulovali o tom, kdo nákazu do MŠ přinesl. Ohnisek nákazy se v MŠ vyskytlo více a není možné někoho vinit. Každý rodič, který své dítě do mateřské školy v době Covidu umístí, automaticky podstupuje riziko nákazy. Není v silách nikoho tomuto riziku předejít. Děkujeme za pochopen
Kde: MŠ

POKYNY Z HYGIENY

Jelikož se prokázala pozitivita Covid-19 i u dětí, které MŠ navštívili v pondělí 22.2.2021, karanténa se prodlužuje do 4.3.2021. V případě, že je Vaše dítě NEGATIVNÍ a bez příznaků, bylo v MŠ naposledy přítomno 22.2.2021, karanténa trvá do 4.března 2021 (včetně). Je-li Vaše dítě POZITIVNÍ, karanténa se prodlužuje do 10.března 2021 (včetně). Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem zodpovědným rodičům, že podrobili své děti testování a vydrželi čekat na opožděnou testovací hlídku
Kde: MŠ

MŠ UZAVŘENA

MŠ je dle vládních nařízení uzavřena . O ošetřovné je možno požádat vyplněním formuláře na OSSZ na adrese: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m Všechny potřebné údaje a informace k odeslání formuláře naleznete na této adrese. O znovuotevření Vás budeme včas informovat
Kde: MŠ