INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

Vážení rodiče, pokud žádáte o odklad školní docházky nebo si nejste zcela jisti zralostí svého dítěte na školu, kontaktujte třídní učitelku Martinkovou. Předčasné či opožděné vřazení do školy může mít negativní vliv na další vývoj dítěte. Zvažte pečlivě všechna pro a proti a mějte na mysli, že konečné slovo máte pouze vy, rodiče. MŠ, pedagogicko-psychologická poradna a dětský lékař pouze doporučují.....................
Kde: MŠ