Našim dětem nabízíme

Nabízíme dětem předškolní vzdělávání v příjemném prostředí. Interiéry školy se snažíme neustále renovovat dle finančních  možností. V roce 2019 byly rekonstruované všechny tři koupelny. Každý rok jsou třídy vybavovány novými didaktickými pomůckami a hračkami. Soustředíme se i na děti 2 - 3 leté. Přizpůsobujeme jim jak prostředí školy, tak didaktické podmínky a přístup pedagogů k nim.
Fotogalerie interiérů a exteriérů školy ZDE
 
 
                 Naše rodinná školka nabízí dětem mimo denního programu také další spoustu třídních aktivit: 
 
 •   Výlety 
 •   Divadelní představení v kulturním domě i ve školce
 •   Běh „O pouťový koláč“
 •    Halloweenské dopoledne
 •   10 lekcí plavání v Jilemnici
 •   Lyžařský výcvik
 •   7 lekcí „Školy sportu“
 •   Čarodějnický den
 •   Dětský den
 •   Maturita předškoláků

 

Aktivity za účasti rodičů:   

 •   Doprovod na výletech
 •   Dílny s rodiči (dlabán dýní, pečení a zdobení perníčků, zdobení velikonočních vajec)
 •   Besídky (Vánoce, Den matek, Den otců)
 •   Plnění domácích  úkolů s rodiči

 

Spolupráce s poradenskými a jinými zařízeními:  

 •  Logopedie (klinické logopedky Mgr. Šírová a Mgr. Pilařová v Jilemnici, supervizorka Mgr. Jiřina Jehličková z SPC Liberec)
 •  Oční lékař (1krát ročně screeningové vyšetření zraku)
 •  Speciálně pedagogická poradna (screeningové vyšetření školní zralosti u předškoláků, vyšetření školní zralosti u hraničních dětí)
 •  DDM Rokytnice nad Jizerou (dovedné ruce, keramika, tanečky)
 •  Spartak Rokytnice nad Jizerou / lyžařský oddíl /