Organizace MŠ

Mateřská škola má tři oddělení. V přízemí je oddělení dětí 2 - 4 letých dětí, které jsou rozděleny do pracovních skupin    2-3 letých - BROUČCI a dětí 3-4 letých BERUŠEK. Děti jsou děleny na didakticky řízené činnosti, ostatní činnosti jsou společné. V 1. poschodí jsou děti od 4-5 let a předškolní děti SLUNÍČKA a ve 2. patře je stálá ložnice.

 

Pravidla

 • Zápis do MŠ probíhá v měsíci květnu. Přihlášky jsou k dispozici buď v elektronické podobě v sekci "Dokumenty ke stažení" nebo si  můžete tiskopisy vyzvednout přímo v MŠ.
 • Příhlašování a odhlašování dětí v případě nemoci je den předem nebo do 8.00 hodin ráno.
 • Povinnost hlášení změn v osobních datech dítěte, změn telefonních čísel rodičů.
 • MŠ mohou navštěvovat děti očkované a zdravé (nenakažené virovou nemocí).
 

Provoz mateřské školy

 • MŠ je otevřena v pracovních dnech od 6.30 do 16.30 hodin.
 • Vánoční týden je MŠ uzavřena.
 • O letních prázdninách je vždy otevřena jedna z mateřských škol (dolní / horní) s výjimkou posledního červencového týdne a posledního srpnového týdne.
 
Co s sebou do školky
 • Bačkůrky
 • Oblečení a boty na zahrádku
 • Náhradní oblečení
 • Pyžamo
 • Případně holínky, pláštěnka
 • Všechny věci prosíme označit jménem dítěte
 
Organizace dne
Denní režim respektuje dětský biorytmus, svojí pravidelností zajišťuje dětem jistotu, pomáhá jim orientovat se v prostředí bez větších obtíží. Přesto je dostatečně flexibilní, s možností dodatečné volby činností. 

  6.30 -   8.30 scházení dětí, ranní hry podle přání dětí

  8.30 -   9.00 ranní cvičení

  9.00 -   9.30 hygiena, svačina

  9.30 - 10.00 didakticky řízená činnost

10.00 - 12.00 pobyt venku

12.00 - 12.30 hygiena,oběd

12.30 - 14.15 hygiena, odpočinek

náhradní nespací aktivita

14.15 - 14.45 hygiena, svačina

14.45 - 16.30 odpolední zájmová činnost dětí, hry podle přání dětí

 

Předškolní děti pravidelně každé třetí úterý dochází na keramický kroužek do DDM

Rokytnice nad Jizerou, zvýšená logopedická péče probíhá pravidelně při ranní hrách,při odpoledních činnostech. Individuální logopedickou péči s rodiči provádí logopedická asistentka v odpoledních hodinách po dohodě s rodiči.

 

Školné a stravné

 • Měsíční školné v MŠ činí 300,- Kč.
 • Předškoláci ve věku 6 let školné neplatí.
 • Jestliže dítě nenavštíví MŠ ani jediný den v měsíci, bude školné sníženo o polovinu.
 • Stravné dětí pro 3 - 6 leté - celodenní provoz - 30,- Kč.
 • Stravné dětí pro 3 - 6 leté - polodenní provoz - 24,- Kč.
 • Stravné dětí pro 7 leté - celodenní provoz - 31,- Kč.
 • Stravné dětí pro 7 leté - polodenní provoz - 25,- Kč.
 
Podrobnější informace naleznete v sekci "Školní řád"