Organizace MŠ

Mateřská škola má tři oddělení. V přízemí je oddělení dětí 2 - 4 letých dětí, které jsou rozděleny do pracovních skupin    2-3 letých - BROUČCI a dětí 3-4 letých BERUŠEK. Děti jsou děleny na didakticky řízené činnosti, ostatní činnosti jsou společné. V 1. poschodí jsou děti od 4-5 let a předškolní děti SLUNÍČKA a ve 2. patře je stálá ložnice.

 

Pravidla

 • Zápis do MŠ probíhá v měsíci květnu. Přihlášky jsou k dispozici buď v elektronické podobě v sekci "Dokumenty ke stažení" nebo si  můžete tiskopisy vyzvednout přímo v MŠ.
 • Příhlašování a odhlašování dětí v případě nemoci je den předem nebo do 8.00 hodin ráno.
 • Povinnost hlášení změn v osobních datech dítěte, změn telefonních čísel rodičů.
 • MŠ mohou navštěvovat děti očkované a zdravé (nenakažené virovou nemocí).
 

Provoz mateřské školy

 • MŠ je otevřena v pracovních dnech od 6.30 do 16.30 hodin.
 • Vánoční týden je MŠ uzavřena.
 • O letních prázdninách je vždy otevřena jedna z mateřských škol (dolní / horní) s výjimkou posledního červencového týdne a posledního srpnového týdne.
 
Co s sebou do školky
 • Bačkůrky
 • Oblečení a boty na zahrádku
 • Náhradní oblečení
 • Pyžamo
 • Případně holínky, pláštěnka
 • Všechny věci prosíme označit jménem dítěte
 
Organizace dne
Denní režim respektuje dětský biorytmus, svojí pravidelností zajišťuje dětem jistotu, pomáhá jim orientovat se v prostředí bez větších obtíží. Přesto je dostatečně flexibilní, s možností dodatečné volby činností. 

  6.30 -   8.30 scházení dětí, ranní hry podle přání dětí

  8.30 -   9.00 ranní cvičení

  9.00 -   9.30 hygiena, svačina

  9.30 - 10.00 didakticky řízená činnost

10.00 - 12.00 pobyt venku

12.00 - 12.30 hygiena,oběd

12.30 - 14.15 hygiena, odpočinek

14.15 - 14.45 hygiena, svačina

14.45 - 16.30 odpolední zájmová činnost dětí, hry podle přání dětí

 

 

 Zvýšená logopedická péče probíhá pravidelně při ranní hrách, při odpoledních činnostech.

 

Školné a stravné

 • Měsíční školné v MŠ činí 300,- Kč.
 • Předškoláci ve věku 6 let školné neplatí.
 • Jestliže dítě nenavštíví MŠ ani jediný den v měsíci, bude školné sníženo o polovinu.
 • Stravné dětí pro 3 - 6 leté - celodenní provoz - 37,- Kč.
 • Stravné dětí pro 3 - 6 leté - polodenní provoz - 27,- Kč.
 • Stravné dětí pro 7 leté - celodenní provoz - 40,- Kč.
 • Stravné dětí pro 7 leté - polodenní provoz - 30,- Kč.
 
Podrobnější informace naleznete v sekci "Školní řád"