03. - 06.04.2023

První dubnový týden probíhal v naší třídě ve znamení Velikonoc. V ranním kruhu jsme si povídali o tom, co k Velikonocům patří - barvení vajíček, pečení mazanců, beránků a jidášů, pletení pomlázky, chození na koledu... Během dopoledne jsme cvičili naší oblíbenou jógu, hráli různé pohybové hry nebo si vytvořili překážkovou dráhu. Také jsme si připomněli již naučenou písničku "Petrklíč". Ve středu dopoledne jsme se pustili do pečení velikonočních jidášů a v úterý jsme si vyrobili zápich zajíčka nebo slepičky. Ve čtvrtek jsem se šli podívat do třídy Sluníček, kde jsme shlédli krátkou pohádku o tom, jak šel Trauntenberk do hor pro poklad. Ven jsme si chodili hrát buď do lesa nebo jsme se vydali na procházky v okolí školky.