06. - 10.03.2023

Tento týden jsme se věnovali geometrickým tvarům. V ranním kroužku jsme se seznámili se základními tvary - kruh, čtverec, obdélník a trojúhelník. Tvary jsme zkoušeli najít i v prostředí naší třídy, například v kostkách, obručích nebo stavebnicích. Také jsme se pomocí tvarů zkoušeli orientovat v prostoru a procvičovat spojení nahoře, dole, vpravo, vlevo... Hned zpočátku týdne jsme se ale vydali na další hodinu "Školy sportu", kde jsme se učili základům basketbalu. Během týdne předškoláci pracovali ve svých sešitech "Mína a Maxík". Menší Sluníčka si zkusila například hru na zrakovou orientaci, když umísťovala tvary do okének podle zadaného vzoru, nebo zkoušela geometrické tvary pomocí teček překreslit. Ve výtvarné výchově jsme si nakreslili krásná kulatá sluníčka, která si každý ozdobil podle své fantazie. Nyní nám již dělají parádu v šatně. Když nám počasí dovolilo, chodili jsme na procházky nebo hráli ve třídě pohybové hry - na oživlé sochy, domečky nebo jsme si vytvořili překážkovou dráhu.