1.- 4.9.2020

První týden nového školního roku uběhl velmi rychle. Do třídy Berušek nastoupilo několik nových dětiček. Tento týden se tedy nesl především v duchu seznamování. Děti se seznamovaly s novým prostředím a hračkami, s novými kamarády, se svojí přidělenou značkou (obrázek), s denním režimem školky, novými chutěmi při svačinkách a obědech. Hráli jsme hry a říkali si říkadla zaměřené na zapamatování jmen, značek, hygienických a stravovacích návyků. Hráli jsme pohybové hry, tančili jsme a zpívali u klavíru.Především se děti věnovaly hře. Vyzkoušely si neznámé hračky, stavebnice, mozaiky, modelínu. Děti se také seznámily s prostředím naší prostorné zahrady, kde si hrály na písku, točily se na kolotoči, houpaly se, užívaly si klouzačky a prolézaček a jezdily na odstrkovadlech.