12. - 16.10.2020

Tento týden jsme si povídali o podzimu - roční období, jaké je na podzim počasí, můžeme pouštět ve velkém větru draky, padá listí ze stromů. Sbíráme houby, šípky na čaj a kaštany pro zvířátka, aby měla co v zimě jíst. Vše jsme si ukázali na obrázcích. Na toto téma jsme se učili další sloku písně Jaro, léto, podzim, zima - sloku o podzimu + refrén, hráli jsme různé pohybové hry. Také jsme tančili na písničky z magnetofonu. Děti, které minulý týden chyběli vyráběli berušku, aby jim také létala společně s ostatními na záchodech. Rádi si házíme míčem, stříháme, mačkáme modelínu. Stále více jsme zvídaví a vyhledáváme různé mozaiky, skládačky, navlékání korálí - krásně si tím procvičujeme myšlení a ručičky. Vařili jsme v kuchyňce, starali se o panenky a pejsky, ze stavebnice jsme stavěli různá díla. Sami umíme postavit dlouhé koleje pro vláčky s tunely a hezky si s vláčky hrajeme. Řádíme v bazénku s míči. Když to počasí dovolilo, byli jsme na procházce Berlínem. Cestou jsme si dali závody v běhu a hráli hru Cukr, káva, limonáda .....