12. - 16.10.2020

Tento týden jsme pokračovali v povídání o podzimu, konkrétně o ovoci a zelenině, které na podzim dozrává a my je sklízíme. Učili jsme se podle obrázků jejich názvy a rozpoznat co je ovoce a co zelenina. Na toto téma jsme vyplňovali a vybarvovali pracovní listy zaměřené na rozvoj našich smyslů a plnili jsme úkoly. Opakovali jsme si písničky a básničky, které známe, hráli jsme pohybové hry. Bohužel byly zrušeny všechny kroužky a byly zavřeny bazény kvůli Covid - 19, takže jsme se nemohli zúčastnit keramiky a další lekce plavání. Měli jsme tedy více času na hraní, kreslení, stavění ze stavebnic. Hodně jsme hráli stolní naučné hry. Když nám to počasí dovolilo byli jsme na procházce. Nasbírali jsme si spadané barevné listy a budeme z nich příští týden něco vyrábět.