12. - 16.12.2022

Tento týden jsme celý věnovali nácviku vystoupení na besídku. Každé ráno po svačině jsme si náš Vánoční příběh zkoušeli zahrát. Postupně jsme přidávali jak básničky, tak i koledy. V úterý měli předškoláci další hodinu keramiky, kde vyráběli dárečky pro rodiče. Menší Sluníčka si dárky vyrobila ve školce. Také jsme každý den chodili na kopec buď ježdíkovat nebo si jen tak hrát ve sněhu. V pátek jsme si za odměnu po každodenním zkoušení hry na besídku, pustili pohádku.