13. - 17.03.2023

Tento týden byl u nás ve třídě opět pohádkový. Po "Červné Karkulce" se u nás nyní zastavil i "Koblížek". V ranním kruhu jsme si pohádku poslechli a poté s ní dále pracovali. Zkoušeli jsme si například příběh odvyprávět pomocí obrázků a tím si procvičit i časovou posloupnost. Nezapomněli jsme si ani nacvičit novou básničku, která byla spojená jak jinak než s Koblížkem. Toho jsme se rozhodli ztvárnit i ve výtvarné výchově. Na nabarvený podklad jsme si nalepili kruh, který Koblížka představoval a kterému jsme domalovali ruce, nohy a obličej. Obrázky nám již zdobí chodbu do třídy. Dopoledne jsme si také zpestřili cvičením jógy, překážkovou dráhou, pohybovou hrou "Na Peška" a "Bacily". Také jsme si opakovali naučenou písničku "Smutný sněhulák". Ke konci týdne se u nás ve školce zastavil pan fotograf, který nás fotil s jarním motivem. Ven jsme chodili na procházky, kde jsme pozorovali jarní přírodu.