13. - 17. 11. 2023

Tento týden k nám do třídy přilétl drak, naštěstí jen ten papírový. V ranním kruhu jsme se naučili novou básničku, nejen o tom papírovém ale i pohádkovém drakovi. V řízených činnostech jsme posilovali předmatematické dovednosti, grafomotorické cviky nebo časovou posloupnost. Ve středu a ve čtvrtek jsme se také pustili do dračího kreslení. Na bílou čtvrtku jsme si namalovali nebe, a na to si nalepili papírové draky. Pomocí černé fixy jsme drakům nakreslili dlouhatánské ocasy. Naše výtvory již zdobí stěnu před naší třídou. Pokud nám počasí dovolilo, chodili jsme na procházky na kapličku nebo jsme ve třídě cvičii a soutěžili. Tento týden byl o den kratší a tak jsme se všichni se školkou rozloučili již ve čtvrtek.