13. - 22.12.2021

Poslední dny před vánočními prázdninami jsme si povídali o Betlému, Josefovi, Marii a hlavně Ježíškovi. Na toho se všichni těšíme a tak rozhovory s dětmi se nesly především o tom, co vše k Vánocům patří a jaké dárky si děti přejí. Na toto téma jsme hráli různé stolní naučné hry a vyplňovali pracovní listy zaměřené na naše smyslové vnímání a grafomotoriku. Vyráběli jsme dáreček pro naše rodiče a věříme, že rodičům naše vánoční přáníčko udělalo radost. V úterý jsme si společně s velkými dětmi - Sluníčky udělali besídku. Nejdříve jsme předvedli Sluníčkům co jsme se naučili a po té nám  zazpívali ony. Společně jsme zpívali vánoční koledy a tím si přivolali Ježíška. Ten nám letos přinesl především nové šatny, osvěžovače vzduchu a samozřejmě hračky a hry. Nejvíce času jsme v těchto dnech měli na hraní, stavění, vaření v kuchyňce, nakupování v obchůdku a starání se o panenky. Když počasí dovolilo, chodili jsme na procházky, a když ne, hráli jsme pohybové hry.