14. - 18.11.2022

Tento krátký týden jsme si povídali o ptácích stěhovavých, a o těch, kteří tu s námi jsou i přes zimu. Víme, že ptáčkům můžeme přes zimu sypat zobání do krmítek. Ptáčky jsme si ukázali na obrázcích a naučili se je pojmenovat. Zpívali jsme písničku V zahradě na hrušce sedává kos. Ptáčky jsme si také vyráběli. Vystřihli jsme si je ze čtvrtky a vodovými pastelkami je různě vybarvili a domalovali jim oči a křídla.  Vyplňovali jsme také pracovní list zaměřený na grafomotoriku a zrakové vnímání. Mimo to jsme cvičili, hráli pohybové hry, ale nejvíce jsme si hráli a stavěli, skládali různé mozaiky, malovali jsme si a hráli si v kuchyňce nebo s panenkami. Chodili jsme na procházky do Horní Rokytnice a ke kapličce.