15. - 19.2.2021

Tento týden jsme pokračovali v povídání o Masopustu. Dokončili jsme výrobu šašků, kteří nám zdobí prostory chodby. Dívali jsme se na loutkovou pohádku na téma Masopust a dozvěděli jsme se, že období Masopustu končí na Popeleční středu a začíná půst. Masopust se ukončuje tak, že se pohřbí basa a my jsme si začali basu vyrábět, abychom si to také vyzkoušeli. Procvičovali jsme si naše očička a mysl při vyplňování pracovních listů. Zpívali jsme písničky, které jsou pro Masopust typické. V pátek nás opět navštívila Petra se svým povídáním a my jsme si na kole roku vybarvili další políčko, tentokrát žlutou barvou jako sluníčko, které přivoláváme. Petra nám pověděla něco o Hromnicích a jaké zvyky naši předci v tento den prováděli. Také jsme si to vyzkoušeli a přivolávali jsme jarní bouřku, aby se vše začalo zelenat, a to tak, že jsme bubnovali na hrnce, tloukli jsme o sebe pokličkami, prostě jsme dělali veliký rámus. Na Hromnice ze sebe ženy smývaly vše zlé ve studené vodě. My si to také vyzkoušeli - umyli jsme si obličej v ledové vodě. Rámusení a mytí ve studené vodě nás moc bavilo a chtěli jsme vše stále opakovat. Už se těšíme až nás  Petra opět navštíví. Celý týden jsme si hlavně hráli, stavěli, vařili, skládali, kreslili. Když počasí dovolilo, byli jsme venku a užívali si zimních radovánek na svahu nad školkou.