16. - 20. 10. 2023

Venku nám již v plné síle kraluje podzim. Listí mění barvy, ochladilo  se, více prší, na procházkách nalézáme spadané listy, kaštany, žaludy, bukvice i šípky. A právě podzimní plody byly hlavním tématem tohoto týdne. V ranním kruhu jsme si povídali o tom, jak jsou podzimní plody užitečné nejen pro člověka, ale i pro zvířátka. Jako vždy jsme se naučili novou básničku, tentokrát '"Podzimní", hráli jsme pohybové hry a v řízených činnostech si dále posilovali dovednosti v oblasti zrakového vnímání, předčtenářské gramotnosti nebo sluchového vnímání. Ve výtvarné výchově jsme si vyrobili závěsné mobiliáře - nakreslili a vystřihli jsme houby, ke kterým jsme navázali šišky a listy. Mobiliáře nám již vysí před třídou. A protože tento týden vládlo spíše upršené počasí, zvládli jsme vyrobit i papírové dýně, které jsme zavěsili k mobiliářům. Týden nám zpestřila návštěva loutkového divadla, které nám zahrálo několik pohádek.