16. - 20.9.2019

V pondělí jsme byli na 2. lekci plavání. Ti co se plaveckého výcviku neúčastní , zůstali s malými Beruškami ve školce. Během týdne jsme si hráli převážně na "něco". Stavěli jsme si bunkry, domečky a schovávali se v nich. Nakupovali jsme v krámku a vařili v kuchyňce. Stavěli jsme si převážně z lega a dalších stavebnic. Navlékali jsme korálky a hráli stolní hry, různé naučné hry. Během týdne nám paní učitelka povídala o podzimu. Učili jsme se co je pro podzim typické - počasí, plody, houby, zbarvení stromů. Opakovali jsme si básničku Sluníčko a učili jsme se novou písničku Hádaly se houby s pohybovým doprovodem. Venku jsme si nasbírali listy, které jsme nabarvili nějakou podzimní barvou a obtiskávali je na papír. Vznikly nádherné výtvory. Dokončili jsme naše třídní Sluníčko - nabarvili jsme velké slunce a paprský jsme vyrobili tak, že každý žáček obtiskl svoji dlaň, kterou si sám podepsal - máme ho vystavené v šatně. Ve čtvrtek jsme byli na celodenním výletě v ZOO Liberec. Při hezkém počasí jsme byli na zahrádce.