2. - 6. 10. 2023

Tento týden jsme pokračovali v dalším podzimním tématu - stromy. V ranním kruhu jsme se seznámili se stromy jehličnatými a listnatými. Naučili jsme se poznávat i jednotlivé plody - kaštan, žaludy, oříšek nebo šišku. Poslechli jsme si pohádku "Jak stromy ztrácí listí" a dále s ní pracovali.  Při pohybových chvilkách jsme opět cvičili naší oblíbenou jógu, hráli si na veverky - házeli jsme oříškem na cíl atd. Naučili jsme se novou písničku "Ježek". Ve výtvarné výchově jsme si společně vyrobili břízu, ke které jsme si nakreslili a vystřihli lístečky. Pokud nám počasí dovolilo chodili jsme na procházky v okolí školky.