20. - 24.02.2023

Tento týden si mnozí z nás užívali jarní prázdniny, proto se nás ve třídě každý den scházelo pomálu. Od středy jsme dokonce byli spojení s kamarádama ze třídy Sluníček. Celý týden jsme si tedy hráli, stavěli domečky, vařili v kuchyňce nebo kreslilli nádherné obrázky pro maminky a tatínky. Venku jsme se buď vydali na procházky nebo chodili ježdíkovat na zbytek sněhu, který nám ještě před školkou zůstal.