22. - 26.11.2021

Tento týden jsme si povídali o ptáčcích a to o těch, kteří na zimu odlétají za sluníčkem do teplých krajin a o těch, kteří u nás zůstávají i přes zimu. Už víme jak vypadá čáp, vlaštovka, kos, vrabec a sýkorka. O sýkorce jsme si vyprávěli pohádku pomocí doplňovacích obrázků. Kosa a sýkorku jsme namalovali a naučili jsme se píslničku V zahradě na hrušce - o kosovi a čápovi. Také jsme na toto téma vyplňovali pracovní listy a namáhali si trochu naše hlavičky. Hledali jsme v řadě ptáčka, který se od ostatních lišil a jednotlivým ptáčkům jsme kreslili cestičku ke sluníčku nebo ke krmítku. Také jsme hráli pohybovou hru "Na hlídače" - vrabci se nazobali zrní a hlídač je chytal. Házeli jsme si s míčem, přeskakovali obruče a chodili na procházky. V lese jsme hráli na schovávanou. Nejvíce jsme si hráli s hračkami, stavebnicemi, modelovali jsme z modelíny hady, kreslili jsme obrázky pro maminky, stavěli jsme z velkých molitanových kostek a dek domečky a hráli si v nich. U stolečků jsme zatloukali hřebíky, šroubovali jsme, kreslili jsme na magnetickou tabulku a skládali puzzle a mozaiky.