23. - 27.11.2020

Tento týden se trochu lišil od jiných. Společně s námi byly ve třídě i malé Berušky. Těch se pro nemoc v tomto týdnu sešel malý počet, a tak jsme byli spojeni. Opakovali jsme si získané vědomosti o lesních zvířátkách, říkanky a písničky, které jsme se učili, využívali jsme společný čas na cvičení z logopedie. S malými dětmi jsme si s radostí hráli a ledas čemu je svým společným hraním přiučili. Hráli jsme různé tématické hry na rodinu, nakupování, vaření, opraváře, řidiče. Také jsme s oblibou s učiteli hráli deskové hry, skládali puzzle, plnili jsme úkoly při hrách v tabletu, malovali jsme na interaktivní tabuli. Chodili jsme na delší procházky, většinou do Horní Rokytnice a přes kapličku zpět do školky.