23. - 27.11.2020

Jelikož se nás z důvodu nemoci tento týden sešel jen malý počet, byli jsme spojeni s většími dětmi - Sluníčky. Opakovali jsme si povídání o ptáčcích, co v zimě jedí, že létají do krmítek, která jim lidé vyrábějí. Na procházkách jsme pak ptačí budky vyhledávali. S většími dětmi jsme se při společných hrách mnohému přiučili - okoukali. Hráli jsme deskové hry, skládali puzzle, stavěli jsme různá díla z kostek a stavebnic, navlékali korále a hráli jsme s většími dětmi různé tématické hry, např. na rodinu, kdy jsme byli určeni do role dětí a větší děti nám dělaly maminku a tatínka. Chodili jsme nakupovat do krámku, vařili jsme v kuchyňce a dělali si společné hostiny. Společně jsme také hráli pohybové hry a zazpívali si.